Laddar...
varför_koda

Varför ska jag lära mig koda?

Du har förmodligen hört begrepp som frontend, backend,responsiv, webbutveckling, JavaScript och så vidare. Är det verkligen relevant att kunna detta och lära sig programmering när man inte är eller tänker bli en utvecklare?

Faktum är att det aldrig har varit så relevant förut som nu. För inte allt för lång tid sedan var IT ofta en skild avdelning på företag och något som bara ingenjörer ägnade sig åt. Att det har förändrats, det är vi alla medvetna om. IT genomsyrar allt idag och vi blir allt mer och mer digitala.

Många jobbar direkt eller indirekt i den nya digitala världen. Många har en viss kunskap men behöver bredda denna kunskap och sätta den i kontext. Man jobbar i en teknisk och digital kontext, ofta med utvecklare, men talar inte “samma språk” och upplever den rent tekniska biten svår, men är ändå beställare och behöver ta beslut. Några jobbar kanske i nära kontakt med utvecklare. Några jobbar i gränslandet mellan verksamhet och IT. Andra är beställare av tjänster inom IT. Det kan som verksamhetsperson vara svårt att förstå och kanske ifrågasätta en utvecklare när de diskuterar lösningar i front- eller backend. Det kan även vara svårt att fatta beslut om en teknisk lösning och kunna motivera för sig själv och för andra varför man beställer en viss lösning. Och när en IT arkitekt plötsligt kräver 50 timmar mer tid av ditt projekt kan det vara bra att förstå vad det beror på.

Om man lär sig grunderna i programmering får man en övergripande bild av hur det tekniska fungerar och man får en mycket bredare förståelse för en av de viktigaste aspekterna i många projekt. Man blir en bättre beställare och kan föra tekniska diskussioner på en utvecklares språk och villkor. Inte minst slipper man lämna över en alltför stor del av ansvaret till andra.

Utvecklare är eftertraktade i Sverige idag när bristen är stor. Att kunna koda ger ett tydligt försprång på arbetsmarknaden. Många jobbar i tekniska branscher men det är fortfarande förvånansvärt få personer i nyckelpositioner som faktiskt förstår de mer tekniska delarna.

kodningskurs

Nästan alla bär på en idé de vill förverkliga. Visst finns det idag en uppsjö av olika plattformar för non-coders där du inte behöver någon kodning alls för att komma igång med en egen hemsida. Det kommer dock en punkt där du kommer bli begränsad av ett trubbigt cms-verktyg och det kan komma ett tillfälle där du önskar att du själv skulle kunna gå in och titta i koden och justera enklare saker. De som underhåller webbsidor, system eller andra plattformar kan också ha nytta av att förstå hur en sajt faktiskt är uppbyggd.

Att kunna koda är dock inte allt. Relevant är också att förstå arbetssätt och digitala verktyg som används av startups och digitala företag. Några kanske har hört om Slack, Trello, MVP eller Lean Startup – men vad är det och hur kan man dra nytta av det i sin egen verksamhet?

Att inte kunna det digitala språket skapar onödiga gap mellan yrkesgrupper. Framtiden är digital och en nyckel till framgång är att kunna det digitala språket. Därför har vi tagit fram kurser där du inte enbart lär dig grunderna i programmering men även lär dig mer om den digitala världen. Man kanske inte behöver koda i alla jobb men ofta behöver man förstå hur allt hänger ihop och lära sig detta digitala språk och då är det bästa sättet att även lära sig koda hands-on. Kurserna hålls dessutom på SUP46 som är centrum för startup-världen i Sverige. SUP46 får besök av flera ”traditionella företag” varje vecka som vill se och förstå hur startup världens vardag ser ut och få en fläkt av hur företag som drivs av motton som tex. “move fast and break things” faktiskt jobbar. Vi känner att det är en inspirerande plats att hålla våra kurser på.

Vi håller regelbundet kurser och planerar för ännu fler och nya kurser. Är du nyfiken? Läs mer här.

Leave a Reply